Łowcy nagród

Jeśli masz do zrobienia większe zakupy lub robisz je cyklicznie

- teraz możesz złowić nagrody !
 

Liczą się zakupy zrobione przez cały miesiąc!

Zbieraj paragony!

Trzy progi kwotowe!

W każdym 5 nagród do wyboru! 

 

 

oferta ważna do 30 września 2022 lub do wyczerpania zapasów.

 

REGULAMIN KONKURSU „ŁOWCY NAGRÓD”

MARKET BUDOWLANY PSB MRÓWKA POZNAŃ

 

§ 1

ORGANIZATOR I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest PSB MRÓWKA POZNAŃ - Market Remontowo-Dekoracyjny, Czarnieckiego 12, 61-538 Poznań.

2. Konkurs obowiązuje w markecie „MRÓWKA”, ul. Czarnieckiego 12, 61-538 Poznań.

§ 2

KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU

Konkurs pt. "Łowcy nagród". Nagroda do wybrania z listy za zbieranie paragonów z całego miesiąca. Kwota z całego miesiąca musi osiągnąć jeden z trzech podanych progów: 5/10/15 tysięcy brutto.

§ 3

CZAS TRWANIA KONKURSU

Czas trwania konkursu obejmuje okres  od dnia 01-07-2022 do 30-09-2022 w godzinach otwarcia sklepu lub do wyczerpania nagród.

§ 4

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, które prowadzą działalność gospodarczą oraz dla tych, które działalności nie posiadają - dokonujących zakupów stacjonarnych w markecie organizatora konkursu w czasie trwania niniejszego konkursu, oraz wyrażą dobrowolną chęć uczestnictwa w konkursie i podpiszą zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora konkursu, najbliżsi członkowie ich

rodzin oraz osoby fizyczne świadczące pracę bądź usługi na rzecz Organizatora.

§ 5

ZASADY KONKURSU

1. Aby wziąć udział w konkursie należy w terminie trwania konkursu określonym w § 3 niniejszego

regulaminu wypełnić formularz konkursowy otrzymany w sklepie u Organizatora konkursu poprzez podanie swoich danych osobowych niezbędnych w zakresie przeprowadzenia konkursu  oraz podpisanie zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych.

2. Uczestnik po każdym dokonanym zakupie w sklepie stacjonarnym zbiera swoje paragony. Suma z paragonów liczona jest od pierwszego dnia do ostatniego każdego miesiąca. Aby zdobyć nagrodę, uczestnik musi po miesiącu zakupów uzyskać kwotę 5, 10 lub 15 tysięcy złotych brutto, by otrzymać wybraną z listy nagrodę, która dotyczy każdego progu osobno.

3. Paragony, które dotyczą jednego kontrahenta lub jednej firmy, zliczane są z okresu jednego miesiąca.

3. Liczone są jedynie paragony bez dodatkowego rabatu.

4. Brak możliwości zwrotu towaru zakupionego w sklepie stacjonarnym - możliwość wymiany na towar o tej samej wartości lub wyższej.

5. Brak możliwości zwrotu nagrody i wymiany na inny, o tej samej wartości lub gotówkę.

6. Przy każdej transakcji Uczestnik zobowiązany jest przy kasie do podania swoich danych osobowych lub firmy do wystawienia faktury (imiennej lub na firmę).

§ 6

NAGRODA

1. Nagroda dla Uczestników przysługuje przy uzyskaniu progów zsumowanych kwot brutto z całego jednego miesiąca. Każdy uczestnik ma możliwość wybrania dowolnej nagrody obejmującej dany próg.

W konkursie wyróżniamy 3 progi:

 1. 5 tys. brutto / miesiąc:

 • Ubrania BHP o wartości 250zł
 • Zestaw Leifheit profil XL Mobile
 • Odkurzacz Karcher Uniwersalny WD 3 V-15/4/20
 • Myjka do okien Karcher WV 2 PLUS N
 • Garnek niskociśnieniowy Zwieger PRACTI PLUS 6,5L

 2. 10 tys. brutto / miesiąc:

 • Wiertarko-wkrętarka Dewalt XR 18 V LI-ION
 • Ubrania BHP o wartości 500zł
 • Myjka ciśnieniowa Stanley 18V FATMAX V20 SFMCPC93B
 • Szlifierka kątowa Bosch GWS 180-LI
 • Pilarka łańcuchowa do przycinania gałęzi BLACK&DECKER GPC1820L20-QW

3. 15 tys. brutto / miesiąc:

 • Zestaw garnków Zwieger Fusion
 • Odkurzacz Bosch GAS 15 PS
 • Wiertarko-wkrętarka Bosch GSR 180-LI 2X2,0 AH
 • Ubrania BHP o wartości 750zł
 • Klucz udarowy Bosch GDX 18V-200 C

§ 7

 DANE OSOBOWE

1. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej będą przetwarzane przez Organizatora PSB MRÓWKA POZNAŃ - Market Remontowo-Dekoracyjny, Czarnieckiego 12, 61-538 Poznań, w celu realizacji konkursu.

2. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych.

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

§ 8

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania promocji.

3. Spory, które mogłyby wyniknąć z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym konkursem będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku możliwości dojścia do porozumienia będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

4. REGULAMIN wchodzi w życie z dniem 01-07-2022.